برنامه حضور هفتگی ریاست واحد ایجرود

ردیف

10 - 8

12 - 10

14:30 - 12

16 14:30

شنبه

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

یکشنبه

حضور در دانشگاه

(ملاقات مردمی و دانشجویی)

 

حضور در دانشگاه

(ملاقات مردمی و دانشجویی)

 

حضور در دانشگاه

(ملاقات مردمی و دانشجویی)

 

 

دوشنبه

حضور در دانشگاه

 

حضور در دانشگاه

 

حضور در دانشگاه

 

 

سه شنبه

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

تدریس(موظفی)

چهار شنبه

حضور در دانشگاه

حضور در دانشگاه

حضور در دانشگاه

 

پنج شنبه

حضور در دانشگاه

حضور در دانشگاه

 

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما